Elena Leonova

IMG_9025

Formació
2001-2006 Universitat Estatal de Tomsk, Facultat de Filologia. Llicenciada en Filologia rusa. Carrera: Llengua i literatura russa. Filologia clàssica.

Experiència laboral:
2001-2007 Professora de rus a l’escola “Eurica-Desenvolupament” (Tomsk)
2007-2009 Redactora, correctora tècnica de l’Editorial “Deltaplan” (Tomsk)
2009-2016 Professora particular de rus i literatura russa a Tomsk i Sant Petersburg.
Des del 2016 viu a Barcelona
Des del 2017 Cap d’estudis i coordinadora de l’escola russa “Ruslana”. Professora de rus i literatura.  

 

< Professors “Ruslana”

< Socis