Marina Pliusnina

_560720485_2

Formació:
2006-2013 Llicenciada en lingüística teòrica i aplicada per la Universitat Estatal Russa d’Humanitats (Moscou).

Experiència:
Professora d’anglès a Catnova, Social service (Atenes)
2016-2018 Professora particular d’anglès i rus com a llengua estrangera.
2018 Acadèmia Acces (Barcelona) professora de rus

Idiomes:
Rus: Lengua Materna
Espanyol: nivell avançat
Català: nivell intermig
Anglès: nivell avançat
Àrab: nivell avançat

 

 

< Professors “Ruslana”

< Socis