Programa

1. ABECEDARI ARTÍSTIC

1.1 INTRODUCCIÓ ALS COLORS

Explicació teòrica de les diferents escales de colors que existeixen i aprofundiment sobre els colors bàsics de la pintura; colors primaris (vermell, groc i blau) i colors complementaris (taronja, violeta i verd), combinada amb exercicis pràctics de mescles de pintures per aconseguir els colors esmentats.

1.2 ELS MÓNS DELS COLORS

Plantejament de blocs temàtics sobre els colors; començant pels primaris i després els secundaris, on els alumnes treballaran únicament i exclusiva amb un color i les tonalitats d’aquest, dibuixant allò que els inspiri el color (Món Vermell, Món Blau, Món Groc, Món Verd, Món Violeta i Món Taronja). Una vegada conclosos tots els móns anteriors, es plantejarà el mateix exercici per blocs de colors: el primari i el seu complementari (Món Vermell – Verd, Món Groc – Violeta, Món Blau – Taronja).

1.3 TÈCNIQUES DE DIBUIX

Cada cop que es comenci a treballar sobre un món nou, es farà una introducció bàsica de com utilitzar alguna de les diferents tècniques de pintura (llapis, ceres, aquarel·les, pintures, etc.) i que serà la que s’utilitzarà per pintar sobre el món corresponent, sempre jugant amb les diferents intensitats d’un únic color. Aquesta introducció constarà d’una explicació teòrica per part del professor acompanyada, d’una mostra de treballs de pintors famosos on es podrà veure la tècnica exposada a classe.

1.4 APERENDRE A MIRAR / APRENDRE A DIBUIXAR

Les classes d’aquest apartat es dediquen a l’aprenentatge d’observar, captar i entendre la volumetria i proporcions bàsiques de diferents objectes per tal de que els alumnes aprenguin a plasmar-ho en el dibuix.

1.5 MÓN ARC IRIS

Es planteja un treball de fi de curs on els alumnes faran un quadre (treballant amb una dimensió més gran que la que hauran estat utilitzant al llarg de l’any) inspirat en una música que hauran escollit entre tots i on podran utilitzar la tècnica que més els agradi i on seran lliures de usar l’espectre de colors que més els convingui.

2. RELACIONS DE LES ARTS PLÀSTIQUES AMB LA MÚSICA I LA LITERATURA

Al llarg de la historia, podem trobar un gran numero de pintors que han utilitzat referències musicals en les seves obres com a símbol per transmetre algun missatge. En aquesta assignatura es farà un apunt d’aquestes referències però no s’aprofunditzarà en això, ja que de la interpretació d’aquestes referències se n’encarrega la iconografia. Doncs en aquesta assignatura es farà una comparació per trobar els múltiples punts en comú que tenen el compositor, l’artista i l’escriptor. Podrem corroborar, a través d’exemples visuals i sonors, que treballen amb els mateixos elements: estructura formal, temps, espai i ritme.

3. ART I DISSENY

3.1 NOCIONS BÀSIQUES DELS PRINCIPALS ESTILS D’ART I DISSENY

Un passeig per les principals característiques i autors dels principals moviments artístics i les diferents corrents de disseny al llarg de la història; des de la prehistòria (art paleolític i neolític) fins l’edat contemporània (neoclassicisme, romanticisme, realisme, impressionisme, simbolisme, art nouveau / modernisme, art decó, cubisme, futurisme, expressionisme, constructivisme, dadaisme, surrealisme, racionalisme, expressionisme abstracte, pop art, minimalisme, hiperrealisme, art conceptual i land art), passant per l’Edat Antiga (art grec i romà) i l’Edat Moderna (renaixement i barroc).

3.2 ELS PRINCIPIS DEL DISSENY GRÀFIC

Introducció bàsica als principis generals del disseny gràfic com a eina de comunicació: unitat, harmonia, seqüència, èmfasis, contrast i equilibri.

4. CREATIVITAT ARTÍSTICA APLICADA

4.1 TREBALL AMB DIFERENTS MATERIALS

Treball artístic pràctic enfocat a que els alumnes tinguin l’oportunitat de conèixer el comportament de diferents materials (paper, plastilina, ceràmica, tela, etc.) per tal de poder treballar i crear petites obres volumètriques.

4.2 CLASSES MONOGRÀFIQUES

Per obtenir un bon assoliment del treball amb aquests materials, és bo que els alumnes tinguin contacte amb artistes professionals que treballen amb aquests. Es per això que s’alternaran classes teòriques i practiques amb classes monogràfiques a càrrec d’artistes que es dediquen al treball volumètric (ceramistes, escultors, creadors de nines, etc.).

5. HISTÒRIA DE L’ART: 

5.1 RELATS SOBRE L’ART PER A NENS

5.2 HISTÒRIA DE L’ART PAR ADULTS

5.3 HISTÒRIA DE L’ART CLÀSSIC RUS

5.4 ART TRADICIONAL RUS

 

< Tornar